Analysinstrument som revolutionerar!

Möjligheten för elitkanotister, masters, motionärer och klubbtränare att få värdefull mätdata om kanotists och kanots rörelsemönster.

Den ungerska firman Polaritas har tillsammans med Braca Sport tagit fram ett instrument för att på ett detaljerat sätt kunna värdera kanotisters rörelsemönster i sin paddling och samtidigt kunna läsa av kanotens gångläge/rörelse. Tekniken bygger på att mäta accelerationen/rörelsen i kanoten i 3 dimensioner. I och med att mätningen sker mer än 100 ggr/sek blir värdena mycket exakta.

Efter träningen laddas informationen ifrån instrumentet över till din dator och hanteras av mjukvaran ”Technique Studio”. I teknikstudion visas informationen i grafer som används som hjälpmedel i teknikträningen. I graferna utläses kanotens rörelse framåt/bakåt, upp/ner, samt sidorörelse vänster/höger I graferna kan observation göras kring karaktäristik i varje paddeltag, höger och vänster sida. Man observerar kraftutveckling i ett antal accelerationsgrafer över isätt, dragfas och upptagsfas.

Tillsammans med ovan funktioner finns GPS-funktion som vid avslutad träning och inloggning av passet i teknikstudion kopplas upp mot Google Earth. Man får en hybridkarta med markerad sträckning över sitt träningspass.

Övrigt som mäts parallellt är: Hastighet, distans, paddelfrekvens och hjärtfrekvens. Dessa mäts kontinuerligt och du kan plocka ut en sekvens ur din din paddlingstid och detaljstudera varje parameter.

Med instrumentet skapar du egna ”träningspartners” som kan användas i syfte att få hjälp med sparring eller att hjälpa till att få en känsla över hur ”fartuppdelning” på t.ex ett 500m- eller 1000m-lopp kan göras.

Programvaran innehåller en funktion för att på ett enkelt sätt synkronisera videoupptagning till graferna så att exakt rätt paddeltag korrespondera mot kraftutvecklings-/accelarationsgraferna. Det gör att man efter träningspasset kan detaljstudera effekt av olika paddelstil och se effekten på ett mätbart sätt kopplat till hur ditt rörelsemönster ser ut i varje sekvens.

För tränare ges möjligheten att via bluetoothfunktion, sitta jämte i båt eller ifrån land, via sin dator få mottaget informationen som instrumentet ger. Tränaren kan i och med detta, i realtid, ge kanotisten information/anvisning/korrigeringar, underbyggt på de data han får under gång.

Det som förut varit möjligt att mäta med avancerad utrustning hos olika länders kanotförbund, med komplicerade montage och instrument kan nu göras på ett effektivt men enkelt sätt. Den exakt accelerationsmätningen, parallellt med övriga funktioner finns samlat i ett enda instrument. Inga sladdar, givare eller annat behöver riggas. Kraftmätning som tidigare är gjorda i laboratoriemiljö med paddelmaskiner kan nu utföras på vattnet i den kanot man sitter i. Värdena blir på så sätt mer relevanta till exakt rätt rörelsemönster. Förutom att man på förbundsnivå får ett instrument för avancerad mätning av landslagskanotister samt verktyg till förbättring, så är Braca Sports förhoppning att det också blir mer lättillgängligt/överkomligt för masters-/motionskanotister och klubbar att få ett instrument som hjälper i teknikutveckling. Braca Sport menar att det nu finns möjlighet för masters/motionärer att få hjälp av detta verktyg att närma sig elitkanotisters möjlighet till analyser.

För att kunna nå er masters/motionärer har vi lagt ambition att sätt priset så förmånligt som vi kunnat. 7880:- exkl. moms (9850:- inkl. moms)

Återkom gärna med ert intresse på: info@revalkayaks.se eller till oss på telefon: 0734-25 25 12 /0734-25 25 15.

Reval Kayaks Team